TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 35
(Áp dụng từ ngày 15/6/2020)

TKB ôn tập của lớp 12 giống như tuần trước. TKB chính khoá và học thêm, CĐNC của lớp 10 và 11 xem ở đây: http://thptccva.edu.vn/go/tkb35

GVBM: Trần Hữu Nam

TKB BUỔI SÁNG (0)

Tiết/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1------
2------
3------
4------
5------

TKB BUỔI CHIỀU (0)

Tiết/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1------
2------
3------
4------
5------

Tổng số tiết: 0

TKB Lớp:

Written by Tran Huu Nam - 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/thi-hsg/19-hoc-sinh-vao-doi-tuyen-hsg-chinh-thuc-thi-quoc-gia-188.html