TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 29
(Áp dụng từ ngày 4/5/2020)

Bản excel: http://thptccva.edu.vn/thoi-khoa-bieu/thoi-khoa-bieu-ap-dung-tu-ngay-4-5-2020-196.html

GVBM: Trần Hữu Nam

TKB BUỔI SÁNG (11)

Tiết/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1----
2----
3---
4----
5----

TKB BUỔI CHIỀU (15)

Tiết/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1---
2---
3---
4--
5----

Tổng số tiết: 26

TKB Lớp: 10A | 10LY | 10ANH | 10HOA | 10TIN | 10VAN | 10SINH | 10TOAN | 11A | 11LY | 11ANH | 11HOA | 11TIN | 11VAN | 11SINH | 11TOAN | 12A | 12LY | 12ANH | 12HOA | 12TIN | 12VAN | 12SINH | 12TOAN |

Written by Tran Huu Nam - 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/page/seeds-scholarship.html