TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH
Written by Tran Huu Nam - 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/ban-tin/ket-qua-cuoc-thi-sang-tao-khkt-cap-tinh-189.html