TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH
Written by Tran Huu Nam - 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/ban-tin/ket-qua-ki-thi-chon-hsg-lop-12-cap-tinh-nam-hoc-2019-2020-185.html