TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 34 (Từ 8/6/2020) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.------10TIN.------------10A.---------
Cương-----12TOAN.12TOAN.12LY.12LY.12A.-----12A.12A.12LY.-12TOAN.----------
Danh----------------10ANH.-------------
Kiểm-----12LY.12LY.12A.12A.-----------12A.12A.12LY.12LY.------
L.Giang---------------10A.-10ANH.------------
Tân--------------------11TIN.11TIN.11TIN.-------
Trai-----12VAN.12VAN.12TIN.12TIN.------12VAN.12VAN.12TIN.12TIN.-----------
C.Linh11TOAN.11TOAN.11SINH.10HOA.-11VAN.11VAN.11VAN.--11A.11A.11A.--11LY.11LY.11LY.--11ANH.11ANH.11ANH.--10HOA.----
----------------------12SINH.12SINH.------
Thắng10HOA.10LY.10LY.10SINH.-10TIN.10HOA.---10LY.-10SINH.10SINH.-10HOA.-10LY.10TIN.---10SINH.--10TIN.10TIN.---
Trọng12TOAN.12TOAN.12HOA.12HOA.----------------12VAN.12VAN.--------
Vinh--12LY.12A.--------------------------
An10LY.10SINH.-----10TOAN.--10TIN.10VAN.---10SINH.10HOA.---10LY.10TIN.-10VAN.------
Họa10SINH.-10SINH.--------------10SINH.-------10SINH.10SINH.---
Lâm12ANH.12VAN.---11SINH.11SINH.11SINH.11SINH.-----------12TIN.12TIN.--------
Tuấn12A.12A.12SINH.12SINH.------------------12TOAN.12TOAN.------
Trâm10TOAN.10TOAN.10TOAN.10VAN.-10A.-10VAN.10VAN.-10VAN.10A.10ANH.10ANH.-10TOAN.10A.10A.--10TOAN.10ANH.10ANH.-------
Cảnh12LY.12LY.12TIN.12ANH.-----------10LY.10LY.---12TOAN.12TOAN.---10LY.10LY.---
Dương11TIN.11A.11A.------------11SINH.11SINH.11SINH.--11TOAN.11TOAN.11TOAN.--11ANH.11ANH.11ANH.--
Lành--------------------10HOA.10HOA.10TOAN.10TOAN.-10TOAN.10TOAN.10HOA.10HOA.-
P.Bình--------------------12HOA.12SINH.12A.12VAN.------
Trang10VAN.10TIN.10TIN.10A.-10VAN.10SINH.10SINH.10ANH.10ANH.10A.10ANH.10TIN.-10SINH.10ANH.10TIN.10VAN.10VAN.-11VAN.11VAN.11VAN.10SINH.-10VAN.10A.10A.--
Phương-----10SINH.10LY.10LY.---10HOA.10TOAN.--10TIN.10SINH.10HOA.--10VAN.10TOAN.10TIN.---10VAN.---
Thọ------------10A.10VAN.----------------
Binh----------11ANH.11ANH.11ANH.11ANH.-----------11TIN.11TIN.11A.--
Doanh10ANH.10VAN.10VAN.10ANH.-10ANH.10ANH.--------------10VAN.10VAN.10ANH.------
Hổ-----12ANH.12ANH.--12ANH.--------------------
Hoàng-----12A.12A.12SINH.12SINH.12HOA.11TOAN.11TOAN.11TOAN.--12SINH.12HOA.12A.12HOA.-----------
Lộc12VAN.12VAN.12TIN.12TOAN.--------------------------
Huệ12TIN.----12TIN.12TIN.12TOAN.--11VAN.11VAN.11VAN.---12TOAN.12TOAN.--11LY.11LY.11LY.-------
Sâm-10HOA.10HOA.10LY.10LY.--12VAN.12VAN.12LY.10TOAN.10TOAN.10HOA.10TOAN.10TOAN.12LY.12LY.-10LY.12VAN.-10LY.10HOA.-------
Sương10A.10A.10A.---10TIN.-10TIN.-10SINH.10SINH.------10SINH.-10TIN.10A.---10A.-10TIN.--
Nam---10TOAN.---------10TIN.----------------
Nhiệm11VAN.11VAN.11VAN.--11A.11A.11A.-------11ANH.11ANH.11ANH.-------11HOA.11HOA.11LY.--
Quang-----10LY.10VAN.10ANH.--10ANH.10LY.10VAN.10LY.-10VAN.10VAN.-----10LY.--10ANH.10ANH.---
Quyên---10TIN.-10HOA.10A.10HOA.10SINH.10SINH.10HOA.10TIN.-10A.---10TIN.10A.-10SINH.10SINH.10A.10TIN.--10HOA.---
Thủy-----10TOAN.10TOAN.---------10TOAN.10TOAN.------------
12SINH.12SINH.------12TOAN.12TOAN.-----12TOAN.12SINH.12SINH.12TOAN.-----------
Vương-----12HOA.12HOA.12ANH.12ANH.------12ANH.12ANH.12HOA.-12HOA.----------
Tiếp-10ANH.10ANH.---------------------------
Dung----------12VAN.12VAN.12TOAN.12A.----------------
Quyền------------10LY.-------10ANH.---------
Xuân----------12TIN.12TOAN.12VAN.12VAN.----------------
Lân---------12VAN.-------12VAN.12VAN.-----------
Ngọc-----12SINH.12SINH.12HOA.12HOA.12SINH.-----12HOA.-12ANH.12ANH.12ANH.----------
San-12TIN.-------------12TIN.12TIN.-------------
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/thi-hsg/de-thi-chon-doi-tuyen-hsg-lop-12-nam-2019-187.html