TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 33 (Từ 01/6/2020) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.10A.10TIN.---------------------------
Cương------12A.12A.--------12TOAN.12TOAN.12LY.12LY.----------
Cường---------12VAN.12VAN.12ANH.12SINH.------------12A.12TIN.12ANH.--
Danh---------------10VAN.-10SINH.----10A.10TIN.10ANH.-----
Kiểm------12LY.12LY.12A.12A.------12LY.12LY.12A.12A.----------
L.Giang---------------10A.10ANH.---10A.10ANH.--------
Tân--------------------11TIN.11TIN.11TIN.-------
Trai-----12TIN.12TIN.12VAN.12VAN.------12VAN.12VAN.12TIN.12TIN.-----------
C.Linh11SINH.11SINH.11TOAN.10HOA.12VAN.11VAN.11VAN.11VAN.--11A.11A.11A.12HOA.-11TIN.11LY.11LY.--11ANH.11ANH.11ANH.12VAN.-12HOA.-10HOA.--
------12SINH.12TIN.--------12TIN.12SINH.------------
Thắng10HOA.10HOA.10LY.10TIN.-10HOA.-10SINH.-----------------10TIN.-10SINH.10LY.-
Trọng12HOA.-12HOA.12ANH.-12TOAN.12ANH.------------------12TOAN.12HOA.---
Vinh-12LY.-12A.----------------12LY.-12A.-------
An10LY.10TIN.-10SINH.10VAN.10TOAN.10TIN.---10HOA.-10LY.--10HOA.10SINH.--------10TOAN.10VAN.10LY.--
Họa10SINH.10SINH.---10A.10SINH.10TIN.-------------10TOAN.10HOA.10SINH.10VAN.-----
Lâm-12TIN.12LY.12VAN.12ANH.---12TIN.-11SINH.11SINH.11SINH.11SINH.------12VAN.12LY.12ANH.--10LY.-10ANH.--
Tuấn12SINH.-12SINH.--12A.----12SINH.12SINH.---------------12HOA.12TOAN.-
Trâm10TOAN.10VAN.-10A.10TOAN.----10ANH.------------10ANH.10VAN.-10A.10TOAN.---
Ý-----10ANH.-10A.------------------10ANH.-10A.-
Cảnh-----12ANH.-10LY.--12LY.12TIN.12LY.12TIN.10LY.12ANH.10LY.-12TOAN.---12LY.12LY.10LY.-12TOAN.12LY.--
Dương11A.11TIN.11TIN.------------11HOA.11HOA.11SINH.--11TOAN.11TOAN.11TOAN.--11ANH.11ANH.11ANH.--
Lành--------------------10TOAN.-12HOA.---10HOA.12TOAN.--
P.Bình-12A.12VAN.--------------12HOA.12SINH.-12A.12HOA.-12SINH.12VAN.-----
Trang10VAN.-10SINH.-----10TIN.----10VAN.------11VAN.11VAN.11VAN.--10ANH.-10A.--
Phương-----10SINH.10HOA.---10SINH.10TOAN.10TIN.10HOA.-10TIN.10VAN.10LY.--10LY.10VAN.-10TOAN.------
Thọ--12TIN.12LY.-12SINH.10A.10HOA.10TOAN.-12A.10SINH.12ANH.12TOAN.12VAN.10ANH.10TIN.10VAN.10LY.12HOA.----------
Các---------------12HOA.12A.-12ANH.-12HOA.12A.--------
Phong--------12TOAN.--12LY.12TOAN.--------12TIN.12VAN.--12LY.-12TIN.12VAN.-
Binh----------11ANH.11ANH.11ANH.11ANH.-----------11TIN.11A.11TIN.--
Doanh10ANH.-10ANH.---10VAN.10ANH.10ANH.-----------10ANH.-10VAN.-------
Hổ----------------12ANH.12ANH.--12ANH.12ANH.---12ANH.12ANH.---
Hoàng12A.12SINH.12A.----12HOA.--12HOA.-12A.12SINH.-----------11TOAN.11SINH.11TOAN.--
Lộc12LY.-10HOA.--10LY.12TOAN.---10ANH.12VAN.10SINH.12LY.-12TIN.12HOA.-10TOAN.------10VAN.12A.---
Huệ12TOAN.12TOAN.-12TIN.---12TOAN.----12TIN.-------11HOA.11HOA.11HOA.--11VAN.11VAN.11VAN.--
Sâm12VAN.12VAN.-10TOAN.10LY.12VAN.10LY.10TOAN.12LY.------12LY.10HOA.10TOAN.---10HOA.-10LY.-12VAN.12LY.---
Sương10A.-10A.--------------10TIN.---10SINH.10SINH.--10SINH.10A.---
H.Bình12TIN.12HOA.12ANH.12SINH.12LY.---------------12TIN.12TOAN.--------
Nam------------10TOAN.10TIN.----------------
Phú---------------12A.-10A.10VAN.12VAN.10VAN.10A.--------
V.Linh---------------10SINH.-10ANH.10HOA.10LY.10SINH.10LY.-10ANH.10HOA.-----
Nhiệm11VAN.11VAN.11VAN.--11A.11A.11A.-------11ANH.11ANH.11ANH.-------11HOA.11LY.11HOA.--
Quang-10LY.-10ANH.-10VAN.10ANH.-10LY.--10ANH.10VAN.10LY.-----10ANH.------10LY.10VAN.10VAN.-
Quyên----------10TIN.10HOA.10A.-----10SINH.-10HOA.-10TIN.10A.-10HOA.10SINH.---
Thủy-10TOAN.10TOAN.----------10TOAN.10TOAN.10TOAN.10TOAN.-------------
--12TOAN.12TOAN.------12TOAN.12TOAN.--------12SINH.12SINH.12TOAN.12TOAN.-12SINH.12SINH.---
Vương----------12ANH.12HOA.------------------
Tiếp-10ANH.-10LY.----10HOA.10HOA.10LY.10LY.10ANH.10ANH.----------------
Dung----------12TIN.12A.12HOA.12ANH.12LY.-----12TOAN.12VAN.12SINH.-------
Hương----------------------10LY.10HOA.10TOAN.-----
Quyền-----10TIN.10TOAN.-10SINH.10LY.10TOAN.10TIN.10HOA.10SINH.10ANH.10LY.-10HOA.10ANH.-----------
Xuân12ANH.12ANH.---12LY.12VAN.12SINH.-------12TOAN.10A.12A.12HOA.10VAN.-----12TIN.----
Lân------------12VAN.12VAN.---12VAN.12VAN.-------12VAN.12VAN.--
Lệ----------10A.10A.-10A.------10TIN.10TIN.10TOAN.---10TIN.10TOAN.10TOAN.-
Ngọc-----12HOA.12HOA.12ANH.12ANH.------12SINH.12SINH.-------------
San----------------------12TIN.12TIN.------
Sinh--10VAN.10VAN.---10VAN.10VAN.-10VAN.10VAN.------------------
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/thoi-khoa-bieu/