TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 30 (Từ 11/5/2020) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.-10TIN.10A.--------------------------
Cường-----12TIN.12ANH.------------------12A.12SINH.12VAN.--
Cương-----12LY.12LY.12TOAN.12A.12A.-----12LY.-12TOAN.12TOAN.12A.----------
Danh------------10SINH.-10A.--10ANH.10TIN.10VAN.----------
Kiểm------12A.12A.12LY.12LY.------12A.12A.12LY.12LY.----------
L.Giang------10A.10ANH.-----------------10A.10ANH.---
Tân--------------------11TIN.11TIN.11TIN.-------
Trai-----12VAN.12VAN.12TIN.12TIN.------12VAN.12VAN.12TIN.12TIN.-----------
C.Linh11SINH.11TOAN.11SINH.12HOA.12VAN.---10HOA.12HOA.11VAN.11VAN.11VAN.11A.-11A.11A.11TIN.11LY.11LY.11ANH.11ANH.11ANH.12VAN.10HOA.-----
------12TIN.12SINH.---------12SINH.--------12TIN.---
Thắng10HOA.10SINH.--------------10LY.-10HOA.10TIN.-----10SINH.-10LY.10HOA.10TIN.
Trọng12HOA.12ANH.----------12HOA.-12TOAN.12TOAN.12HOA.-12ANH.-----------
Vinh---12LY.12A.11HOA.11HOA.11HOA.11HOA.-11HOA.11HOA.11HOA.11HOA.-11HOA.11HOA.-----12A.-12LY.-----
An10LY.-10HOA.--10VAN.-10HOA.10LY.10SINH.10TOAN.10TIN.10LY.------------10TOAN.10TIN.10SINH.10VAN.-
Họa10SINH.10VAN.-10SINH.10SINH.10SINH.10HOA.-------------10TIN.10TOAN.10A.-------
Lâm-10ANH.12VAN.10LY.12LY.11SINH.11SINH.11SINH.11SINH.-11SINH.11SINH.11SINH.11SINH.-11SINH.11SINH.------12TIN.12ANH.-----
Tuấn12SINH.-12SINH.-----------12SINH.-------12SINH.-12A.12HOA.12TOAN.---
Trâm10TOAN.-10ANH.10TOAN.--------10TOAN.10A.10VAN.----------10VAN.10A.-10ANH.-
Ý----------10A.10ANH.----10ANH.-10A.-----------
Cảnh---------------12TIN.12TOAN.12LY.--12LY.12LY.12TOAN.12ANH.10LY.12TIN.12LY.12LY.12ANH.10LY.
Dương----------11A.11TIN.11A.----11HOA.11HOA.11HOA.11TOAN.11TOAN.11TOAN.--11ANH.11ANH.11ANH.--
Lành--------------------10TOAN.10HOA.---12TOAN.12HOA.10TOAN.-10HOA.
P.Bình-12HOA.12A.12VAN.12SINH.11LY.11LY.11LY.11LY.-11LY.11LY.11LY.11LY.-11LY.11LY.----12VAN.12HOA.12A.12SINH.-----
T.Anh------------------10LY.10LY.----------
Trang10VAN.10TIN.---10ANH.10TIN.10SINH.10A.10VAN.-----10SINH.-10VAN.--11VAN.11VAN.11VAN.----10A.-10ANH.
Phương11ANH.10HOA.10SINH.--10TIN.-10LY.10TOAN.-10SINH.10LY.10VAN.--10TIN.10VAN.10HOA.----10TOAN.11VAN.------
Thọ-10LY.12LY.-10TIN.12ANH.10ANH.10TOAN.-10HOA.12A.12TOAN.12VAN.10VAN.12TIN.-10A.12HOA.10SINH.12SINH.----------
Các-----12A.-12HOA.--12ANH.12SINH.--------12A.12HOA.12ANH.12SINH.------
Phong-12VAN.12TOAN.-------12LY.-12TIN.12VAN.------12TOAN.-12TIN.12LY.------
Binh-----11ANH.11ANH.11ANH.11ANH.-11ANH.11ANH.11ANH.11ANH.-11ANH.11ANH.--------11A.11TIN.11A.--
Doanh10ANH.-10VAN.10ANH.10ANH.---10ANH.10ANH.----------10VAN.10VAN.-10ANH.10ANH.-----
Hổ--------12ANH.12ANH.-12ANH.12ANH.------------12ANH.12ANH.---
Hoàng12A.-12HOA.12A.------12SINH.12A.12A.12HOA.12HOA.12SINH.12SINH.--------11SINH.11SINH.11SINH.--
Lộc12LY.12TIN.--------12TOAN.12LY.-10HOA.10ANH.12HOA.10SINH.10TOAN.----12VAN.10LY.-12SINH.12A.12ANH.-10VAN.
Huệ12TOAN.12TOAN.-12TIN.------12TIN.12TIN.12TOAN.12TOAN.------11HOA.11LY.11HOA.--11VAN.11VAN.11VAN.--
Sâm12VAN.-10TOAN.10HOA.10LY.-10LY.12VAN.12VAN.10TOAN.10LY.-12LY.12LY.10TOAN.----------12LY.10HOA.10HOA.12VAN.-
Sương10A.10A.---10A.10SINH.10TIN.10TIN.----10SINH.10SINH.10A.-10TIN.------------
H.Bình12TIN.12SINH.12TIN.-12ANH.---------------12HOA.12TOAN.12LY.-12TIN.-----
Nam-----11TIN.11TIN.11TIN.11TIN.----10TOAN.10TIN.11TIN.11TIN.----10TIN.10TIN.-10TOAN.-----
Phú------------------10VAN.10A.12VAN.12A.-10A.10VAN.-----
V.Linh---------------10ANH.10HOA.10LY.-10SINH.10LY.10ANH.10SINH.10HOA.------
Nhiệm11VAN.11VAN.11VAN.--11A.11A.11A.---------11ANH.11ANH.11ANH.-----11HOA.11LY.11HOA.--
Quang-----10LY.10VAN.10VAN.----10ANH.10ANH.10LY.-----10ANH.-10LY.--10ANH.10VAN.10VAN.10LY.-
Quyên---10TIN.10HOA.10HOA.-10A.10SINH.-10TIN.10SINH.10A.-10HOA.-----10SINH.10SINH.10HOA.10TIN.---10TIN.10A.10A.
Thủy-----10TOAN.10TOAN.-----------10TOAN.10TOAN.--------10TOAN.10TOAN.
---12TOAN.12TOAN.---12TOAN.12TOAN.--12SINH.12SINH.------12SINH.12SINH.-12TOAN.12TOAN.-----
Vương-----11TOAN.11TOAN.11TOAN.11TOAN.-12HOA.12HOA.-12ANH.12ANH.11TOAN.11TOAN.---12ANH.12ANH.-12HOA.12HOA.-----
Tiếp----------10HOA.10HOA.-10LY.-10HOA.--10ANH.10ANH.--10ANH.10SINH.10SINH.10LY.10LY.-10SINH.-
Dung-12A.12ANH.12SINH.12TIN.12TOAN.12SINH.12LY.12HOA.12TIN.11DIA.11DIA.11DIA.11DIA.12VAN.12A.12LY.12ANH.12HOA.12TOAN.11DIA.11DIA.11DIA.11DIA.12VAN.-----
Hương--------------------10HOA.10LY.-10TOAN.------
Quyền-10TOAN.10LY.-------10ANH.10TOAN.10HOA.--10LY.10TIN.10SINH.-------10HOA.10SINH.10ANH.10TIN.-
Xuân12ANH.12LY.10A.12ANH.12HOA.12SINH.12TOAN.-10VAN.12VAN.-----10VAN.12TIN.10A.12A.-----------
Lân----------12VAN.12VAN.-----12VAN.12VAN.------12VAN.12VAN.---
Lệ-----------10A.10TIN.10TIN.-10TOAN.10TOAN.---10A.10A.---10TIN.10TOAN.---
Ngọc-----12HOA.12HOA.12ANH.12SINH.12SINH.-----12ANH.12ANH.-12SINH.12HOA.----------
San-----11VAN.11VAN.11VAN.11VAN.----12TIN.-11VAN.11VAN.---12TIN.12TIN.--------
Sinh---10VAN.10VAN.-----10VAN.10VAN.----------10VAN.10VAN.------
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/about/