TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 28 (Từ 27/4/2020) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.-10TIN.10A.--------------------------
Cương-----12LY.12LY.12TOAN.12A.12A.--------------------
Cường------------12A.12VAN.-----------11TOAN.-11A.11LY.11VAN.
Danh---------------------------10A.-10VAN.
Kiểm------12A.12A.12LY.12LY.--------------------
L.Giang-------------10ANH.10A.---------------
Tân-------------------------11TIN.11TIN.-11SINH.11SINH.
Trai-----12VAN.12VAN.12TIN.12TIN.---------------------
Trị-------------------------11LY.-11TIN.11VAN.-
C.Linh---12HOA.12VAN.--------12HOA.12VAN.----------11A.11A.11SINH.-11ANH.
------12TIN.12SINH.----------------------
Thắng10HOA.10TIN.10LY.---10HOA.10SINH.-10TIN.--10HOA.10HOA.-------------10LY.-10SINH.
Trọng12HOA.12HOA.---12TOAN.-12ANH.----------------------
Vinh11HOA.11HOA.11HOA.11HOA.------11HOA.11HOA.11HOA.11HOA.-----------11HOA.11HOA.---
An10LY.10LY.---10HOA.10TIN.-----10LY.10TOAN.10ANH.----------10VAN.10TOAN.10SINH.10LY.10HOA.
Họa10SINH.10SINH.-----------------------10SINH.-10TOAN.--
Lâm11SINH.11SINH.11SINH.11SINH.------11SINH.11SINH.11SINH.11SINH.----------------
Tuấn12SINH.12TOAN.------12SINH.12SINH.12SINH.12A.12TOAN.-12HOA.---------------
Trâm10TOAN.10TOAN.10VAN.10ANH.10A.--10TOAN.-10ANH.--------------------
Ý-----11HOA.-11HOA.--------11VAN.-11VAN.-----------
Cảnh-12LY.12LY.-12ANH.12TIN.-12LY.12ANH.-10LY.12TOAN.12TIN.12LY.12LY.---------------
Dương---------------------------11TOAN.11HOA.11A.
Lành-------------------------10TOAN.-10HOA.--
P.Bình11LY.11LY.11LY.11LY.------11LY.11LY.11LY.11LY.------------11LY.11LY.--
Trang10VAN.10VAN.10A.10TIN.-10TIN.-10A.10ANH.10SINH.10SINH.10ANH.-10VAN.----------------
Phương------11HOA.11LY.----11TIN.---11SINH.11VAN.------------
Thọ---------12VAN.-11TOAN.------------------
Các--12A.12SINH.--11LY.-11LY.-12ANH.11TIN.12HOA.11TIN.-11SINH.-11SINH.------------
Phong----------12TOAN.12LY.------------------
Binh11ANH.11ANH.11ANH.11ANH.------11ANH.11ANH.11ANH.11ANH.----------------
Doanh10ANH.10ANH.-10VAN.10VAN.-10ANH.10ANH.----------------------
Hổ--12ANH.12ANH.-12ANH.12ANH.-----------------------
Hoàng12A.12SINH.12HOA.12A.12A.------12SINH.12SINH.12A.12A.----------11SINH.11TOAN.---
Lộc12LY.12ANH.12SINH.12VAN.10ANH.---10SINH.12HOA.10VAN.10HOA.12LY.-10TOAN.---------------
Huệ12TOAN.-12TOAN.12TIN.12TIN.---------------------11VAN.11VAN.-11LY.
Sâm12VAN.10HOA.10HOA.-10TOAN.--10HOA.10LY.10LY.12LY.10LY.12VAN.---------------10TOAN.10TOAN.
Sương10A.10A.-10SINH.10SINH.---10A.10A.---10A.10TIN.----------10TIN.10TIN.-10SINH.-
H.Bình12TIN.12TIN.12TIN.12LY.12HOA.-------------------------
Nam11TIN.11TIN.11TIN.11TIN.------10TOAN.10TIN.------------------
Phú--------------------------10VAN.-10A.10A.
V.Linh-------------------------10ANH.10SINH.-10HOA.10LY.
Nhiệm---------------------------11HOA.11ANH.-
Quang--10ANH.10LY.10LY.---10VAN.10VAN.10ANH.10VAN.10VAN.------------10LY.10LY.-10ANH.10ANH.
Quyên---10HOA.10HOA.10SINH.10SINH.---10A.10A.10TIN.10TIN.10SINH.----------10HOA.10HOA.-10TIN.10TIN.
Thủy--------10TOAN.10TOAN.-10TOAN.10TOAN.-----------------
---12TOAN.12TOAN.---12TOAN.12TOAN.--------------------
Vương11TOAN.11TOAN.11TOAN.11TOAN.-12HOA.12HOA.---12HOA.12HOA.-12ANH.12ANH.-------------11TOAN.11TOAN.
Tiếp-----10LY.10LY.-10HOA.10HOA.10HOA.-10SINH.10SINH.10LY.-----------10ANH.10ANH.--
Dung-----12A.12TOAN.12VAN.12VAN.12TIN.12A.12TIN.12ANH.12TOAN.12TOAN.-----------11SINH.11ANH.11A.11HOA.
Quyền--10SINH.-10TIN.10ANH.10TOAN.10LY.--10TIN.10SINH.10ANH.10LY.10HOA.---------------
Xuân12ANH.12A.---10A.-10VAN.--12TIN.12ANH.10A.12SINH.10VAN.---------------
Lân-12VAN.12VAN.-------12VAN.12VAN.------------------
Lệ--10TOAN.10TOAN.-10TOAN.10A.10TIN.10TIN.----------------10A.10A.10TIN.11TIN.11TIN.
Ngọc-----12SINH.12SINH.12HOA.12HOA.12ANH.--------------------
San11VAN.11VAN.11VAN.11VAN.------11VAN.11VAN.11VAN.11VAN.-----------11VAN.----
Sinh-----10VAN.10VAN.--------------------10VAN.10VAN.-
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/about/