TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 18 (Từ 16/12/2019) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.10TIN.----------------------------
Cương-----12TOAN.12LY.12LY.12A.12A.-----12TOAN.12TOAN.12A.12LY.-----------
Danh----------10SINH.10TIN.10A.--10VAN.10ANH.-10TIN.-10A.10SINH.-10VAN.10ANH.-----
Kiểm-----------------12LY.-12A.----------
Tân--------------------11TIN.11SINH.11TIN.-------
Trai-----------------12VAN.12TIN.-----------
Trị11TIN.11LY.11LY.--11VAN.11VAN.11VAN.----------------------
C.Linh-----11A.11A.11A.--12VAN.----11ANH.11ANH.11ANH.-------11TOAN.11TOAN.11SINH.--
-------12SINH.---12SINH.12TIN.--------12TIN.--------
Thắng10HOA.10HOA.10HOA.10SINH.--10HOA.10HOA.--10HOA.----10TIN.-10LY.------------
Trọng12HOA.12HOA.12ANH.--------12HOA.12HOA.-------12TOAN.-12TOAN.--12ANH.----
An----------10ANH.-10LY.--10ANH.10LY.-------------
Họa10SINH.10SINH.10SINH.10HOA.-10A.-10VAN.--10TOAN.-10TIN.----10SINH.----10SINH.-------
Lâm-----12TIN.-12VAN.12LY.---------------------
Tuấn12SINH.12SINH.-12TOAN.----12HOA.12ANH.-----12ANH.12A.12TOAN.--12HOA.-12A.-------
Trâm10TOAN.10TOAN.---------10ANH.-10A.-----------10TOAN.10A.10VAN.--
Ý-11A.-11HOA.----11HOA.-----11VAN.--------11A.-10A.10ANH.-11VAN.-
Cảnh----------12TIN.-12ANH.--------12TOAN.--------
Dương10LY.10LY.10LY.--11SINH.11SINH.11HOA.10LY.-10LY.10LY.-10LY.-11A.11TIN.11A.--11TOAN.11TOAN.11TOAN.10LY.-10LY.----
Lành--------------------10HOA.-----10TOAN.---
P.Bình-----12A.12SINH.-12VAN.------12VAN.12HOA.-12A.-----------
Trang10VAN.10VAN.10A.10A.10ANH.---10A.-10TIN.10SINH.10ANH.10TIN.10VAN.11VAN.11VAN.11VAN.10SINH.10VAN.11ANH.11ANH.11ANH.-------
Phương11A.--11LY.11HOA.10HOA.--11SINH.--11TIN.--10SINH.10LY.10TIN.10TOAN.-----11VAN.--11ANH.---
Thọ--12VAN.12A.12TIN.10LY.10TOAN.12A.12SINH.12TOAN.12A.12A.12LY.12ANH.12ANH.12A.12VAN.10TIN.10ANH.12ANH.12VAN.12VAN.12ANH.12ANH.10SINH.12HOA.10HOA.10A.--
Các----11LY.11TOAN.12A.-11LY.11SINH.11TIN.12ANH.11TIN.12SINH.11SINH.------12HOA.-11TOAN.-11ANH.-11ANH.--
Phong-----12LY.12TOAN.----12VAN.-----12TIN.------------
Binh-------------------------11TIN.11A.11TIN.--
Doanh10ANH.10ANH.10ANH.10ANH.--10ANH.10ANH.10ANH.10ANH.----------10ANH.10ANH.10ANH.-------
Hổ----------12ANH.-10VAN.10VAN.----------------
Hoàng12A.12A.12SINH.-------12SINH.-12A.12HOA.-11TOAN.11SINH.11TOAN.--12A.12A.12HOA.-------
Lộc12LY.12LY.----------------------------
Huệ12TOAN.12TOAN.12TOAN.12TIN.-------12TIN.-12TIN.-11HOA.11LY.11HOA.--11VAN.11VAN.11VAN.--12TOAN.12TOAN.---
Sâm12VAN.12VAN.12LY.12LY.-10SINH.10SINH.10TOAN.10TOAN.-12LY.10TOAN.10HOA.10HOA.------10SINH.-10HOA.---12VAN.12VAN.12VAN.-
Sương10A.10A.10TIN.10TIN.---10A.-------10A.10A.----10LY.-----10LY.--
H.Bình12TIN.12TIN.12HOA.12ANH.-12SINH.12TIN.12TIN.------------12TIN.12SINH.-12HOA.12ANH.-----
Nam--------------------10TOAN.10TOAN.10TIN.10TIN.10TIN.10TIN.10TIN.10TOAN.10TOAN.10TOAN.
Phú------------------10A.----10A.------
V.Linh---------------10HOA.10SINH.10ANH.10VAN.-10LY.10HOA.-10SINH.-10ANH.10LY.-10VAN.-
Nhiệm11HOA.11HOA.11HOA.--11ANH.11ANH.11ANH.------------11A.11A.11A.--11VAN.11VAN.11VAN.--
Quang--10VAN.10LY.10LY.11LY.11LY.11LY.------------10VAN.10VAN.-10ANH.10VAN.10VAN.10VAN.10ANH.10LY.10ANH.
Quyên-----10TIN.10TIN.10SINH.---10HOA.10SINH.--------10A.10A.-------
-------12TOAN.12TOAN.-12TOAN.12TOAN.------------------
Vương-----12ANH.12ANH.12HOA.--------12ANH.12ANH.12HOA.12HOA.----------
Tiếp---10TOAN.-10TOAN.10LY.10LY.-----10SINH.-10SINH.-10HOA.--10TIN.10TIN.---10HOA.----
Dung--12TIN.12VAN.12A.---12TIN.-12HOA.12LY.12SINH.12A.-12HOA.12LY.12SINH.12TOAN.-12ANH.----12VAN.12ANH.12TOAN.--
Hương---------------10TOAN.10HOA.-----10LY.-------
Quyền--10TOAN.------10LY.------10TOAN.-------------
Xuân12ANH.12ANH.12A.12HOA.12LY.----------12LY.10VAN.10A.12SINH.12TOAN.12SINH.12ANH.10VAN.12VAN.12TIN.-12HOA.12ANH.12TOAN.12VAN.
Lân-----12VAN.12VAN.---------------12VAN.-------
Lệ-----10ANH.10A.---10A.10A.-10ANH.--------------10ANH.-
Ngọc-----12HOA.12HOA.12ANH.12ANH.12SINH.-----12SINH.12SINH.12HOA.12ANH.-----------
San---------------12TIN.12TIN.-----12TIN.12TIN.------
Sinh---10VAN.10VAN.10VAN.10VAN.-10VAN.10VAN.10VAN.10VAN.-----10VAN.------------
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/ban-tin/ket-qua-cuoc-thi-sang-tao-khkt-cap-tinh-189.html