TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 12 (Từ 04/11/2019) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.10TIN.------10A.10TIN.--------------------
Cương-----12A.12LY.12LY.12TOAN.12TOAN.-----12LY.12A.12A.-12TOAN.----------
Cường----------12SINH.12A.12ANH.12VAN.12TIN.---------------
Danh----------10A.10VAN.10TIN.10SINH.10ANH.10VAN.-10TIN.10SINH.-10ANH.10A.--------
Kiểm------12A.12A.12LY.12LY.------12LY.12LY.12A.12A.----------
Tân--------------------11TIN.11TIN.11SINH.-------
Trai-----12TIN.12TIN.12VAN.12VAN.------12TIN.12TIN.12VAN.12VAN.-----------
Trị11LY.11LY.11LY.--11VAN.11VAN.11VAN.----------------------
C.Linh--12VAN.--11A.11A.11A.----12VAN.--11ANH.11ANH.11ANH.-------11SINH.11SINH.11TOAN.--
----------------12SINH.12TIN.--------12SINH.12TIN.--
Thắng10HOA.10HOA.10TIN.10HOA.10HOA.10SINH.10LY.----10HOA.10SINH.-10TIN.-------------10HOA.10LY.
Trọng12HOA.12HOA.12TOAN.-------12ANH.-12HOA.12HOA.-12ANH.12TOAN.----------12HOA.12HOA.-
Vinh--12A.12A.12LY.-----11HOA.11HOA.11HOA.11HOA.--------12LY.-12A.-----
An---10LY.10SINH.---10TIN.10ANH.10VAN.-10TOAN.10ANH.10HOA.10LY.10A.-------------
Họa10SINH.10SINH.10HOA.-10VAN.-----10SINH.10TIN.-10TOAN.10A.10SINH.10SINH.-------------
Lâm--12TIN.-------11SINH.11SINH.11SINH.11SINH.-------12LY.12VAN.-------
Tuấn12SINH.12SINH.12ANH.-12HOA.---12SINH.12SINH.--12SINH.12TOAN.12A.---------------
Trâm10TOAN.10TOAN.10VAN.10ANH.-10ANH.10VAN.10A.----------10TOAN.10A.10TOAN.-10A.-------
Ý-11A.10A.10VAN.10ANH.10VAN.-10ANH.11HOA.10A.----11VAN.--------11A.----11VAN.-
Dương10LY.10LY.---11HOA.11SINH.11HOA.10LY.10LY.10LY.10LY.---11TIN.11A.11TIN.--11TOAN.11TOAN.11TOAN.-------
Lành---------------------10TOAN.10HOA.--10HOA.10TOAN.-12TOAN.12HOA.
P.Bình-----12HOA.12VAN.12SINH.12A.12A.11LY.11LY.11LY.11LY.-12A.-12SINH.12HOA.12VAN.----------
Trang10VAN.10VAN.------10ANH.10VAN.10TIN.10A.10ANH.--11VAN.11VAN.11VAN.--11ANH.11ANH.11ANH.10SINH.10VAN.10A.10A.10TIN.-10SINH.
Phương11A.--10TIN.11HOA.10LY.10SINH.10TOAN.11SINH.-10HOA.11TIN.-10TIN.10TOAN.--------11VAN.--11ANH.-10SINH.10HOA.
Thọ--10ANH.10TOAN.------12HOA.12LY.10VAN.12ANH.12SINH.--10HOA.11TOAN.10SINH.12TOAN.-10LY.12TIN.10TIN.-12A.10A.-12VAN.
Các--12HOA.12SINH.11LY.11TOAN.--11LY.11SINH.11TIN.12ANH.11TIN.12A.11SINH.12SINH.-12HOA.12ANH.----11TOAN.-11ANH.-11ANH.--
Phong--12LY.12VAN.-12LY.-12TOAN.12TIN.12VAN.12TIN.12TOAN.------------------
Binh-------------------------11A.11TIN.11A.--
Doanh10ANH.10ANH.----------------10ANH.10ANH.---10ANH.10ANH.--10ANH.10ANH.-
Hổ---12ANH.12ANH.12ANH.12ANH.10VAN.-----------------12ANH.12ANH.10VAN.10VAN.-
Hoàng12A.12A.-------------11SINH.11TOAN.11SINH.12SINH.12HOA.12A.12A.12SINH.12HOA.12HOA.12SINH.-12A.12A.-
Lộc12LY.12LY.10LY.12HOA.10TOAN.--12TIN.12ANH.--12VAN.12LY.12SINH.---------10VAN.10SINH.12A.10HOA.12TOAN.-10ANH.
Huệ12TOAN.12TOAN.-12TIN.-12TOAN.12TOAN.---12TOAN.12TIN.12TIN.--11LY.11HOA.11LY.--11VAN.11VAN.11VAN.-------
Sâm12VAN.12VAN.10TOAN.12LY.12VAN.10TOAN.10TOAN.10HOA.--12LY.10SINH.10HOA.10HOA.12VAN.-----10SINH.10SINH.---12VAN.12LY.---
Sương10A.10A.-10A.10A.10A.10A.10TIN.------------10TIN.10TIN.-10LY.-10LY.10LY.---
H.Bình12TIN.12TIN.-------------12TOAN.12HOA.-12LY.12TIN.12ANH.12TOAN.12HOA.12LY.12SINH.12TIN.12TIN.12SINH.-12ANH.
Nam---------------10TIN.10TIN.10TOAN.-------10TIN.-10TOAN.--
Phú-----------------10A.10A.-12VAN.12VAN.12A.12A.------
V.Linh----------------10VAN.10ANH.-10LY.10VAN.-10SINH.10HOA.10LY.10SINH.10ANH.10HOA.--
Nhiệm11HOA.11HOA.11HOA.--11ANH.11ANH.11ANH.------------11A.11A.11A.--11VAN.11VAN.11VAN.--
Quang-----11LY.11LY.11LY.-----10VAN.10VAN.10ANH.-10LY.10LY.10VAN.-10ANH.10ANH.--10ANH.-10LY.10LY.10VAN.
Quyên-----10HOA.10HOA.10SINH.10SINH.---10A.10A.10SINH.10HOA.10HOA.10SINH.-10TIN.10A.-10TIN.10TIN.----10TIN.10A.
Thủy---------------10TOAN.10TOAN.------10TOAN.10TOAN.---10TOAN.10TOAN.
-----------------12TOAN.12TOAN.-12SINH.12SINH.12TOAN.12TOAN.-12TOAN.12TOAN.-12SINH.12SINH.
Vương--------------------12HOA.12HOA.12ANH.12ANH.-12HOA.12HOA.12ANH.12ANH.-
Tiếp--10SINH.10SINH.-10TIN.10TIN.10LY.10HOA.10HOA.10TOAN.10TOAN.10LY.10LY.----10TIN.10HOA.-----10TOAN.10SINH.---
Dung--12SINH.12TOAN.------12VAN.12HOA.12A.-12ANH.------------12LY.12TIN.-
Hương----------------10LY.-10HOA.10TOAN.10LY.10HOA.10TOAN.-------
Quyền------10ANH.-10TOAN.-----------10HOA.10LY.----10TIN.10SINH.--
Xuân12ANH.12ANH.---12VAN.12HOA.12ANH.10VAN.-12A.12SINH.12TOAN.12TIN.12HOA.-----12LY.12ANH.12TIN.12SINH.12TOAN.12LY.12VAN.-10A.12A.
Lân---------------12VAN.12VAN.------12VAN.12VAN.--12VAN.12VAN.-
Lệ----------10ANH.10ANH.---10A.10ANH.------10A.10A.-----
Ngọc-----12SINH.12SINH.12HOA.12HOA.12ANH.-----12HOA.12ANH.12ANH.-12SINH.----------
San------------------12TIN.-12TIN.12TIN.--------
Sinh-----------------10VAN.10VAN.--10VAN.10VAN.--10VAN.10VAN.---
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/ban-tin/