TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 10 (Từ 21/10/2019) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.10TIN.---10A.10TIN.-----------------------
Cường--12SINH.12A.---12TIN.12ANH.12VAN.--------------------
Cương-----12LY.12LY.12TOAN.12A.12A.-----12A.12TOAN.12TOAN.-12LY.----------
Danh----------10A.10VAN.10ANH.--10TIN.10SINH.10A.---10VAN.10SINH.10ANH.10TIN.-----
Kiểm------12A.12A.12LY.12LY.------12LY.12LY.12A.12A.----------
Tân--------------------11SINH.11SINH.11TIN.-------
Trai-----12TIN.12TIN.12VAN.12VAN.------12VAN.12VAN.12TIN.12TIN.-----------
Trị11LY.11LY.11TIN.--11VAN.11VAN.11VAN.----------------------
C.Linh-----11A.11A.11A.--12VAN.----11ANH.11ANH.11ANH.-----12VAN.-11SINH.11SINH.11TOAN.--
----------------12TIN.12SINH.--------12SINH.12TIN.--
Thắng10HOA.10HOA.10SINH.-10LY.10TIN.10HOA.10HOA.--10SINH.10HOA.10HOA.----10TIN.-10LY.----------
Trọng12HOA.12HOA.--------12ANH.-12TOAN.12HOA.12HOA.----------12HOA.12HOA.-12TOAN.12ANH.
Vinh---------------12LY.12A.---12A.12A.12LY.-------
An--10LY.10SINH.10ANH.10ANH.10LY.---10VAN.-10TIN.10HOA.---------10TOAN.10A.-----
Họa10SINH.10SINH.10TOAN.-10SINH.--10SINH.10SINH.-10TIN.10A.---10VAN.-10HOA.------------
Lâm-------------------------12LY.-12VAN.12TIN.-
Tuấn12SINH.12SINH.12HOA.12SINH.12A.---12SINH.12SINH.------------------12ANH.12TOAN.
Trâm10TOAN.10TOAN.-10TOAN.--10A.10ANH.10TOAN.------10ANH.-10VAN.10A.---------10A.10VAN.
Ý11A.--11HOA.---10VAN.11HOA.10ANH.11VAN.-------11A.-10VAN.-10A.---10ANH.-11VAN.10A.
Cảnh--12TOAN.12LY.12ANH.------12ANH.12LY.12LY.12TIN.------12TOAN.12TIN.12LY.12LY.-----
Dương10LY.10LY.---11SINH.11HOA.11SINH.10LY.10LY.-10LY.10LY.--11TIN.11A.11TIN.--11TOAN.11TOAN.11TOAN.-------
Lành--------------------12TOAN.10TOAN.12HOA.-10HOA.--10HOA.10TOAN.-
P.Bình--------------12A.12SINH.12HOA.12A.12VAN.--12HOA.12VAN.12SINH.12A.-----
Trang10VAN.10VAN.10VAN.10ANH.10A.---10ANH.10A.-10TIN.10A.10SINH.10VAN.11VAN.11VAN.11VAN.10TIN.10SINH.11ANH.11ANH.11ANH.-------
Phương----------10HOA.11TIN.10TOAN.11SINH.-10SINH.10HOA.-11HOA.11A.10LY.-10TIN.11VAN.10SINH.10TOAN.11ANH.10TIN.-10LY.
Thọ----------10LY.12TOAN.12HOA.10VAN.12VAN.10HOA.10TIN.10ANH.11TOAN.12TIN.-10SINH.10TOAN.10A.-12SINH.-12ANH.12A.12LY.
Các----------11TIN.12A.11TIN.12SINH.11SINH.---11LY.11TOAN.12HOA.11LY.12SINH.11TOAN.12ANH.11ANH.12ANH.11ANH.12HOA.12A.
Phong----------12TIN.12VAN.-12TOAN.12LY.----------12VAN.12LY.12TOAN.-12TIN.
Binh-------------------------11A.11TIN.11A.--
Doanh10ANH.10ANH.-----------10ANH.10ANH.---10ANH.10ANH.10ANH.10ANH.--------
Hổ--12ANH.12ANH.-12ANH.12ANH.-10VAN.10VAN.----------12ANH.12ANH.10VAN.-------
Hoàng12A.12A.12A.12HOA.12SINH.12HOA.-12SINH.-----12A.12SINH.11SINH.11SINH.11SINH.-------12A.12A.12HOA.--
Lộc12LY.12LY.12LY.12TIN.12VAN.12A.-12HOA.12TOAN.12ANH.10TOAN.--10LY.10HOA.----12SINH.10SINH.-10ANH.--10VAN.----
Huệ12TOAN.12TOAN.12TIN.12TOAN.-12TOAN.12TOAN.----12TIN.12TIN.--11LY.11HOA.11LY.--11VAN.11VAN.11VAN.-------
Sâm12VAN.12VAN.--------12LY.12LY.12VAN.--10TOAN.10TOAN.10SINH.10SINH.---10HOA.10HOA.12VAN.10SINH.12VAN.12LY.10HOA.10TOAN.
Sương10A.10A.-----10LY.10A.10TIN.----------10A.10A.---10LY.10LY.10A.10TIN.10TIN.
H.Bình12TIN.12TIN.----12HOA.12LY.12TIN.12TOAN.-----12TOAN.-12ANH.12SINH.12HOA.12SINH.12LY.12ANH.12TIN.12TIN.-----
Nam-----------10TOAN.-10TIN.10TIN.--------10TIN.10TOAN.-----
Phú---------------10A.10A.---12VAN.12VAN.12A.12A.------
V.Linh----------------10ANH.10LY.10HOA.-10HOA.10LY.-10SINH.10VAN.-10SINH.-10VAN.10ANH.
Nhiệm11HOA.11HOA.11HOA.--11ANH.11ANH.11ANH.------------11A.11A.11A.--11VAN.11VAN.11VAN.--
Quang-----11LY.11LY.11LY.--10ANH.10ANH.10VAN.--10LY.10LY.-10VAN.10VAN.---10VAN.10ANH.10ANH.-10LY.10LY.-
Quyên--10A.10HOA.10HOA.10SINH.10SINH.10A.10HOA.10HOA.---10A.10A.-----10TIN.10TIN.---10TIN.10TIN.-10SINH.10SINH.
Thủy-----10TOAN.10TOAN.-----------10TOAN.10TOAN.------10TOAN.10TOAN.--
----------12SINH.12SINH.------12TOAN.12TOAN.---12TOAN.12TOAN.12TOAN.12TOAN.12SINH.12SINH.-
Vương----------12HOA.12HOA.12ANH.12ANH.-12ANH.12ANH.12HOA.12HOA.-----------
Tiếp--10HOA.10TIN.-10LY.-10TIN.10TIN.10TOAN.-10SINH.10SINH.10TOAN.10TOAN.--------10LY.10LY.10HOA.10HOA.10SINH.--
Dung----------12TOAN.-12A.12TIN.12ANH.---12LY.12VAN.---12HOA.12SINH.-----
Hương-----------------10TOAN.10LY.10HOA.10TOAN.10HOA.10LY.-------
Quyền--10TIN.10LY.-10HOA.10ANH.10TOAN.-10SINH.--------------------
Xuân12ANH.12ANH.--------12A.-12SINH.12VAN.12TOAN.12TIN.10VAN.12VAN.-10A.12LY.12SINH.12TOAN.12ANH.12HOA.12ANH.12TIN.12A.12LY.12HOA.
Lân--12VAN.12VAN.-12VAN.12VAN.---------------------12VAN.12VAN.
Lệ--10ANH.10A.---------------------10A.10A.10ANH.10ANH.-
Ngọc-----12SINH.12SINH.12ANH.12HOA.12HOA.-----12HOA.12SINH.-12ANH.12ANH.----------
San--------------------12TIN.12TIN.---12TIN.----
Sinh---10VAN.10VAN.10VAN.10VAN.-------------------10VAN.10VAN.--
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/about/bang-vang.html