TKB TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH (CVA)